HOOGLAND, Arnold

Arnold
Hoogland
Geboren:
19 oktober 1912
Levensbeschrijving: 

In het Volksdagblad van 6 juni 1939 verschijnt een tragische oproep van de moeder van Spanjestrijder Arnold Hoogland:

 Beste kameraden. Bij dezen wend ik mij tot jullie om inlichtingen aangaande mijn zoon Arnold Hoogland, die in '37 als vrijwilliger naar Spanje ging. en die tot heden nog niet is teruggekomen. Een tijdlang heeft hij mij geregeld geschreven en wel steeds vanuit Albacete. Zijn laatste brief ontving ik op 8 April 1938. Sindsdien heb ik niets meer van hem vernomen. Mijn zoon was kanonnier, ook is hij ziekendrager geweest. Op mijn aanvragen bij alle mogelijke autoriteiten naar het lot van mijn zoon, heb ik geen enkel positief antwoord kunnen ontvangen.

De minister van Buitenlandse Zaken deelde mij mede, dat zijn naam niet voorkomt op de lijst der krijgsgevangenen van Franco. Misschien is hij dan ook wel gesneuveld. Daar ik echter nergens een officiële bevestiging van zijn dood kan verkrijgen, en toch gaarne zekerheid omtrent zijn lot zou willen hebben, wend ik mij tot diegenen van jullie, die mijn zoon hebben gekend, met de dringende bede, mij mede te willen delen, wat er van hem is geworden.

In het CPN-archief op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bevindt zich een dossier met gegevens over Nederlandse Spanjegangers dat enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog in handen kwam van die partij. Het was voorzien van een begeleidend briefje van de Fransman Marty, belangrijk functionaris in Spanje tijdens de burgeroorlog en bevat informatie over Spanjestrijders die gesneuveld waren of waarvan het lot onbekend was. Uit het mapje over Hoogland blijkt dat er in de loop van 1938 intensief naar hem is gezocht maar dat niemand iets over zijn lot wist te vertellen. Het bevat ook een briefje van de moeder, gericht aan een - onbekende " waarde kameraad".

Nijmegen, 6 Aug: '38

Waarde Kameraad,

Bij deze vraag ik U om inlichtingen omtrent het niet beantwoorden van mijn brieven toegezonden aan mijn zoon, Arnoldus Hoogland, dienende in de Intern. Brigade, S.R.I. Plaza Altazano Nr 12, Albacete.

Al eenige maanden hebben wij op ons schrijven taal noch teken gehad., zoodat wij mogen aannemen als dat er iets hapert . Hopende dat U mij de juiste inlichtingen zult verstrekken, ongeacht goed of slecht die ik als anti-fascistische moeder consekwent aanvaardt. Hopend dat U speodig aan mijn verzoek zult voldoen teken ik in afwachting,

met vlammende strijdgroet !!!

Wed. Hoogland

Sleedoornstraat 27

Nijmegen ( Holland)

Onbekend is of de weduwe Hoogland ooit nog iets te weten is gekomen over het lot van haar zoon.

Bronnen: 
  • Volksdagblad, 03-06-1939
  • http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010474583:mpeg21:a0034
  • IISG, Cpn archief map 1716 ,
  • Gegevens van het Republikeins Spaanse Ministerie van Defensie betreffende Nederlandse Spanjestrijders, na verzoek van familieleden in Nederland opgesteld. Verstuurd als bijlagen bij een brief van André Marty (PCF), 1950. Met een lijst van oud-Spanjestrijders. 1937-1938, 1940 en z.j.
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.35-L.57
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.403-L.5
Auteur: 
Yvonne Scholten
Laatst gewijzigd: 
30-12-2016
Overige gegevens
Sekse: 
man
Adres: 
Postdwarsstraat 19
Woonplaats: 
Nijmegen
Datum vertrek Nederland/aankomst Spanje: 
21-07-1937
Gewond: 
ja
Gesneuveld: 
vermoedelijk