Dankwoord

Dit project is tot stand gekomen door de financiële ondersteuning van Stichting Democratie en Media, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en door crowdfunding - meer dan honderd mensen die niet alleen geld maar daarmee ook morele steun hebben gegeven. Uitgangspunt voor het opstellen van de hier gepresenteerde namenlijst was de informatie die ik kreeg van het comité Spanje '36-'39. Giny Klatser (overleden 2018) en Hetty van der Hall hebben jarenlang de erfenis van de Spanjestrijders beheerd en bewaard. Inmiddels is het comité een stichting geworden met een eigen website: http://spanje3639.org/.

Op basis van die namenlijst is gewerkt aan het verzamelen van meer gegevens over circa 650 mensen waarvan we met enige zekerheid konden veronderstellen dat ze daadwerkelijk in Spanje waren geweest. Voor het het verzamelen van deze basisgegevens en het verwerken daarvan ben ik veel dank verschuldigd aan Nelleke Pollen en Wessel van der Hammen. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft zich onmiddellijk bereid verklaard de website te beheren en ondersteunen. Eric de Ruijter  is daarbij mijn steun en toeverlaat geweest. Het aanvankelijke idee was dat met hulp van stagiaires  Tim Scheffe en Lennart Bolwijn het werk in enkele maanden geklaard zou zijn; dit bleek niet het geval. Gelukkig meldden zich in de loop van de tijd nieuwe medewerkers die onbezoldigd hun bijdrages leveren. Voor een volledige vermelding verwijs ik naar de lijst met medewerkers maar enkele namen wil ik graag nog apart vermelden. Bart de Cort verraste mij met een aanzienlijke hoeveelheid informatie over Spanjestrijders uit de revolutionair-socialistische hoek. Seran de Leede ontfermde zich over verpleegsters en verplegers. Jos De Ley (overleden 2018) nam het Gooi onder haar hoede, Rien Dijkstra, secretaris van de Stichting Spanje 3639 ( overleden 2018) speurde het internet af. Margreet Schrevel, Ton Hegeraad, Rik Vuurmans, Sander van Bladel, Erik Habold en Pauline van Tets vormden het team dat het project gaande houdt. Sebastiaan Faber hielp bij de contacten met ALBA ( Abraham Lincoln Brigade Archive), Etienne Verhoeyen stuurde belangrijke informatie uit Belgie en Abel Werner, co-auteur van Sie werden nicht durchkommen (over de Duitse Spanjestrijders) was van onschatbare waarde met tal van informatie op de meest uiteenlopende onderwerpen. 

Het wordt een te lange lijst als ik alle namen vermeld van de mensen die ons hebben geholpen aan biografische gegevens en - vaak zeer waardevol - materiaal. Ik denk met name aan de brieven die tevoorschijn zijn gekomen; aan de talloze familieleden die op zoek zijn gegaan naar familieverhalen en ons die gestuurd hebben. Voor namen verwijs ik naar de bronvermeldingen bij de diverse levensbeschrijvingen. Ik hoop dat de lancering van de website tot nog meer reacties zal leiden: er blijkt toch nog steeds op zolders en in kelders materiaal te liggen dat tachtig jaar lang bewaard is gebleven en dat wij graag aan de verzameling toe willen voegen. 

Yvonne Scholten