Over de website

Deze website beoogt een zo volledig mogelijke database te bieden van de Nederlandse mannen en vrouwen die tussen 1936 en 1939 in Spanje streden voor het behoud van de Spaanse Republiek, tegen de troepen van generaal Franco, die gesteund werd door fascistisch Italië en nazi-Duitsland.

Naar de Nederlanders in Spanje is tot nu toe nooit uitputtend onderzoek gedaan, de Spaanse Burgeroorlog is in Nederland in veel opzichten een vergeten oorlog. De schattingen naar het aantal Nederlanders dat in die oorlog een rol speelde, lopen sterk uiteen. Op deze website wordt informatie bijeen gebracht over de achtergrond van deze veelal vergeten personen. De database omvat tot nu toe zo’n 650 namen; het betekent dat we van deze mensen op zijn minst één document of verwijzing in literatuur gevonden hebben op grond waarvan we met enige zekerheid kunnen constateren dat hij/zij betrokken is geweest bij de Spaanse Burgeroorlog. 

De hier gepresenteerde database bevat een aantal basisgegevens, zoals datum van geboorte en overlijden, jaren in Spanje, functie, beroep, politieke achtergrond, familiegegevens, verlies van nationaliteit.  Daarnaast presenteren we van circa 450 Spanjestrijders een wat vollediger biografie, met verwijzingen naar bronnenmateriaal, interviews, literatuur en links naar andere websites. In de loop van de tijd hopen wij hier nog verscheidene namen aan toe te voegen. 

Dit project is opgezet door Yvonne Scholten en uitgewerkt met het IISG. Scholten, die al enige jaren onderzoek doet naar en publiceert over de Nederlandse vrijwilligers in de Spaanse Burgeroorlog, heeft het onderzoek verricht met behulp van enkele studenten en een aantal vrijwilligers.  Het IISG zorgt voor opslag en toegang tot de gegevens. Aanvulling van deze gegevens blijft steeds mogelijk.  

Het project is financieel ondersteund door de Stichting Democratie en Media en via crowdfunding, onder andere onder de achterban van de Stichting Spanje 1936-1939