Lijst medewerkers

Sanne Aarsen schreef in 2010 haar afstudeerscriptie over Krijn en Aat Breur en hun rol in de Nederlandse Volks Militie. Ze koos dit onderwerp door haar persoonlijke relatie met de kleinzonen, Sander en Gerben, van Krijn en Aat. Na het afronden van haar master opleiding Holocaust en Genocide heeft ze gewerkt met het team 'Vermiste Personen Tweede Wereld Oorlog' en was ze vrijwilliger voor 'Kamp Amersfoort' waar ze een succesvolle tentoonstelling 'Vondsten van Toen, Archeologie van Nu' heeft opgezet wat in de internationale media aandacht ontving.

Amar Antheunis (Terneuzen 1940) studeerde architectuur/interieurarchitectuur aan de kunstacademie St. Joost te Breda. Is bezig met onderzoek naar de verdwijning van zijn oom die in maart 1938 sneuvelde in Spanje. Alsmede een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op zijn tante in september 1944. Studeerde cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit en is bezig met het schrijven van zijn scriptieplan over de motivatie en de kritiek op de westerse cultuur van de Internationale Brigadisten, met name de Nederlandse deelnemers.

Sander van Bladel (Goirle, 1970) studeerde geschiedenis aan de lerarenopleiding in Tilburg en aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2008 werkt hij bij het Regionaal Archief Dordrecht, sinds 2014 is hij redacteur van Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur. Ook is hij bestuurlijk actief (geweest) bij diverse historische verenigingen. Van Bladel publiceert met enige regelmaat over uiteenlopende cultuurhistorische onderwerpen. Spanjestrijder Lambert Wouterus Beekmans is een oudoom van zijn partner.

Merel Blok (Almere, 1996) studeerde sociale geschiedenis en internationale betrekkingen in Utrecht, Leeds en Cambridge. In haar bachelor- en masterscriptie schreef ze over de Nederlandse vrijwilligers in Spanje, met speciale aandacht voor hun interacties met de Nederlandse diplomatieke en justitiële autoriteiten. Momenteel werkt ze als historisch onderzoeker bij het Gemeentearchief Schiedam.

Lennart Bolwijn (Amersfoort 1993), studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is daar momenteel bezig met de Master American Studies. Schrijft voor het universiteitsblaadje Eindeloos en speelt toneel.

Niels Coppes (Gennep,  1971) studeerde geschiedenis in Nijmegen. Tussen 1999 en 2005 was hij verbonden aan de afdeling kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen waar hij het archief van fotograaf Hans Sibbelee bewerkte. In 2008 verscheen van zijn hand “Hans Sibbelee (1915-2003) Geëngageerd fotograaf” een monografie over leven en werk van deze “vergeten fotograaf”. Sinds 2008 werkzaam als conservator fotografie bij museum Paleis Het Loo in Apeldoorn.

Bart de Cort (1957) voltooide in 1983 de opleiding tot scenarioschrijver en regisseur aan de Nederlandse Film- en Televisie Academie (NFTVA). Tot aan zijn emigratie naar Canada in 2006 werkte hij 16 jaar in diverse functies bij het IISG te Amsterdam. Hij vervaardigde artikelen, boeken en video's onder andere over de Duitse emigranten Erich Kuttner (1990) en Alfred Zingler (1993), de verzetsgroep Gerretsen (1998), de Onafhankelijke Socialistische Partij (2004), de grafici Johan van Hell (2005) en Engelien Reitsma-Valenca (2009), en de zaken- en verzetsvrouw Selma Meyer (2013 en 2015).

Reinier Deinum (Den Haag 1967) Studeerde  Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij werkt sinds 2002 bij de Koninklijke Bibliotheek respectievelijk als coördinator van  het nationale digitaliseringsprogramma  Het Geheugen van Nederland en het nationale programma voor het behoud van het papieren erfgoed Metamorfoze.

Rien Dijkstra, bestuurslid Stichting Spanje 3639. ( 1961-2018) 

Joke Duursma (Haarlem, 1949), dochter van Jeen Duursma, studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Voelde zich tot de val van de Berlijnse muur 1989 kind van de Koude Oorlog. Was van 1982 tot 2006 beleidsmedewerkster bij de provincie Noord-Holland. Heeft zich gedurende die periode ingezet voor verbetering van de positie van vrouwelijke ambtenaren en maakte zich sterk voor medezeggenschap. Met haar vriend doorkruiste zij met de fiets verschillende werelddelen.  Spanje ontbrak daarin niet. Dankzij een grote reorganisatie kon zij vervroegd uittreden. Als vrijwilliger is zij betrokken bij Nederlands voor anderstaligen en is hobby cellist. 

Buck Goudriaan (1945), socioloog, auteur van o.a. Leiden in WO II, van dag tot dag (1995) , Het Leidse literaire leven tijdens de Tweede Wereldoorlog (1995) en Verzetsman Gerrit Kastein, 1910-1943 (2010).

Erik Habold (Den Haag, 1946) was onderwijzer in Den Haag (1967-1979), studeerde af als sociaal-economisch historicus in Leiden (1989), werkte in het Haags Gemeentemuseum (’79-’86), was directeur van Verzetsmuseum Amsterdam (vanaf de opening in ’86 tot ’93) en was stafdocent kunst&cultuur op Hogeschool Rotterdam (’93-’16). Hij was (mede-)auteur/tentoonstellingsmaker van De geschiedenis van Transvaalwijk (1978), van diverse publicaties bij de verzamelafdelingen van het Gemeentemuseum, w.o. die van de Haagse Historie, van diverse tentoonstellingen, van En gij….. wat deed gij voor Spanje? (1992) en van diverse publicaties op het terrein van de geschiedenis van Rotterdam en van de cultuureducatie. Hij woont sinds 1976 in Leiden.

Wessel van der Hammen ( 1950-2019), studeerde aan de Sociale Academie Rotterdam. Van 1972 tot 1995 werkzaam bij de IKON Televisie Actualiteitenrubriek KENMERK als redacteur/verslaggever en samensteller. Van 1995 tot 2004 eindredacteur documentaires bij IKON Televisie. Sinds 2004 programma adviseur van het IDFA ( Internationaal Documentaire Festival Amsterdam).

Ron van Hasselt (Amsterdam 1947), studeerde psychologie in Amsterdam. Na een korte carrière in de wetenschap werd hij organisatie- en communicatieadviseur. Na zijn pensionering schreef hij drie boeken over (zijn familie in) de Tweede Wereldoorlog: De oorlog van mijn vader (2012), Afscheid in Malchow (2014) en Bekentenissen van een stille man (2016). 

Ton Hegeraad (Amsterdam 1950) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.Was van 1967 tot 1973 actief in de Socialistische Jeugd van Nederland. Schreef in 1976  een scriptie over opiumhandel in Nederlands Indië, een staatsmonopolie, samenvattend gepubliceerd in Vrij Nederland. Werkte tot voor kort in de Amsterdamse haven als (graan)overslagcontroleur voor diverse expeditie-firma’s en heeft zich in zijn vrije tijd toegelegd op zelfstudie over voornamelijk maritieme geschiedenis.

Hendrik Henrichs (1951) promoveerde in 1989 op de biografie Johan Brouwer, zoeker ziener en bezieler (De Arbeiderspers, Amsterdam 1989). Sinds 1991 werkt hij als cultuurhistoricus aan de Universiteit Utrecht. De afgelopen jaren kwam hij in korte publicaties af en toe terug op het leven van hispanoloog en romanschrijver dr. Johan Brouwer. Zie bijv. recent uitgegeven brieven van Brouwer op de site met de correspondentie van Menno ter Braak. Meest recent over Brouwer: Hendrik Henrichs, ‘Prologo: los misterios de una novela gótica’ in: Johan Brouwer, Los tesoros de Medina-Sidonia (A la sombra de la muerte), vertaald door Isabel-Clara Lorda Vidal), (ed. Berenice, z.p. 2014). Dit is een vertaling van Brouwers roman die speelt in de Spaanse Burgeroorlog, De schatten van Medina-Sidonia (In de schaduw van de dood). 

Olav Hofland (1990) studeerde in 2016 af in de master Russian and Eurasian Studies aan de Universiteit Leiden. In 2017 ontving hij voor zijn scriptie over het thuis koken in de Sovjet-Unie gedurende de Chroesjtsjov-tijd de Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis. Momenteel is hij als onderzoeksassistent werkzaam op het IISG en zal hij binnenkort beginnen aan zijn promotieonderzoek aan het Europees Universitair Instituut in Florence.

Frans Janssen (Tienray 1963) studeerde Vliegtuigbouwkunde in Haarlem en werkte 25 jaar als Researcher en Polymeer en Composieten Expert in de Olie en Gas Industrie. Al meer dan 30 jaar doet hij in zijn vrije tijd onderzoek naar Nederlanders die in het Franse Vreemdelingenlegioen dienden, met als zwaartepunt de periode 1935-1945. Sinds 1999 heeft hij een eigen website over dit thema: Lijst Nederlandse Legionairs. Begin 2016 gestart met de voorbereidingen voor een promotie onderzoek aan de Universiteit in Leiden over dit thema, met name de sociale achtergronden en motivatie van deze mannen. Belangstelling voor de Spanje vrijwilligers vanwege  het feit dat diverse oud-legionairs Spanje vrijwilligers werden of na hun strijd in Spanje naar het Franse Vreemdelingenlegioen gingen.

Giny Klatser-Oedekerk (Amsterdam 1928-2018), weduwe van Interbrigadist Leo Klatser (Amsterdam 1916-2000 ). Werkte van 1946-1968 als analiste (chemisch en microbiologisch) bij Shell en U.v.A. Studeerde Vertaalkunde (U.v.A.) Frans en Spaans (1968-1973). Literair vertaler van o.a. Manuel Puig, Isabel Allende, Matilde Urrutia. Actief in diverse comités als Ouderraad Openbaar Onderwijs, Amsterdams 4 en 5 Mei-comité. Tot haar overlijden voorzitter Stichting Spanje 1936-1939.

Seran de Leede (1981) studeerde geschiedenis aan de universiteit van Leiden, waar zij haar MA behaalde op het onderwerp, vrouwen in de neonazi scene in contemporain Duitsland. Zij werkt momenteel als freelance onderzoeker op het onderwerp vrouwen en politiek geweld en heeft opdrachten uitgevoerd voor het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme, Faculteit Campus Den Haag (CTC), het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) en het International Centre for Counterterrorism (ICCT) in Den Haag. Momenteel werkt zij aan een project over vrouwen en hun mogelijke rol in Countering Violent Extremism voor het HIVOS en is zij als Research Fellow verbonden aan het ICCT. 

Jos De Ley (Hilversum, 1947 - 10 februari 2018) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Amsterdam. Van 1972-1977 lerares Nederlands voortgezet- en beroepsonderwijs in Amsterdam, Hilversum en Leiden. Van 1983-1987 eindredactie periodiek Zelfbestuur van Stichting Zelfbestuur in Utrecht. Van 1990-2010 eindredactie, kunstredactie en verslaggeving dagblad De Gooi- en Eemlander. Publicatie: ‘Walden en Droom en Daad’, annotatie Walden-dagboek van Frederik van Eeden, Amsterdam 1980. Journalistieke bijdragen in o.a. Het Kwartaalblad van participatiemaatschappij Stimulans, Mededelingen Frederik van Eeden Genootschap, Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen Perk.

Pim Ligtvoet (Rotterdam 1947), studeerde theologie in Warmond en Amsterdam. Werkte tussen 1980 en 2001 als pastor en sociaal werker in West-Berlijn en de DDR, Maastricht en de Zaanstreek en van 2001tot 2010 als cultureel werker voor de provincie Noord-Holland.. Daarbij startte in 2004 de website bevrijdingintercultureel.nl. Pim publiceerde in 2007 De Joden van de Zaanstreek (1940-1945), in 2009 gevolgd door een website (met Erik Schaap); in 2012 Avonturen met godsdienst en homoseksualiteit; en in 2015 De Tweede Wereldoorlog in de polders van Amsterdam Nieuw-West. Publiceerde samen met Willemien Schenkeveld 'De Zaanse Spanjestrijders', (Wormer 2019).

Nelleke Pollen (Den Haag, 1943) studeerde Pedagogiek. Werkzaam in het  basisonderwijs en tot 1998 in de Jeugdhulpverlening in Amsterdam. Doet onderzoek naar familiegeschiedenis en genealogie in het algemeen.

Klaas Postma (Zijpe, 1958) studeerde Communicatiewetenschap aan de UvA. Hij werkt al tientallen jaren als researcher, eerst bij Het Parool en Trouw, daarna korte tijd bij de Leeuwarder Courant en sinds 2000 bij het weekblad Vrij Nederland. In zijn vrije tijd is hij redacteur en eindredacteur van Wormerveer Weleer, een uitgave van de plaatselijke historische vereniging.

Kees Rodenburg (1948). Studeerde Algemene politieke en sociale wetenschappen aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam. Was van 1978 tot 2013 werkzaam op het IISG, waar hij van 1994 tot 2008 o.a. verantwoordelijk was voor de afdeling Spanje. Zie: https://socialhistory.org/nl/staff/kees-rodenburg

Eric de Ruijter (Maastricht, 1962). Studeerde contemporaine geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Werkt sinds 1988 bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis op de afdeling Collecties in verschillende functies.

Erik Schaap (1961) schreef na afronding van zijn studie journalistiek onder meer voor het Noordhollands Dagblad en de weekbladen De Tijd en Vrij Nederland. Hij publiceert artikelen en boeken die veelal de Tweede Wereldoorlog beslaan. In boekvorm verschenen bijvoorbeeld biografieën over Walraven van Hall (2006) en Max Lewin (2014). Hij is redacteur van de website Joods Monument Zaanstreek en coördinator bij het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland. zie www.schaapschrijft.nl

Tim Scheffe (Dordrecht 1987), Studeerde Engelse Taal en Cultuur aan de VU in Amsterdam. Na zijn Bachelor voltooide hij een researchmaster in literatuur, waarbij hij verscheidene aspecten van de Spaanse Burgeroorlog verkende. Voor zijn scriptie vergeleek hij interviews van Nederlandse Spanjestrijders met die van Engelse Spanjestrijders op de verwerking van trauma en de opbouw van een algemeen verhaal.

Willemien Schenkeveld (1963) studeerde geschiedenis en Nederlandse letterkunde in Amsterdam. Ze werkt sinds 1989 in de regionale journalistiek en publiceert daarnaast op historisch gebied. Onder meer schreef ze Het Kinderwetje van Van Houten: Sociale wetgeving in de negentiende eeuw (2003),  Kinderjaren, Jeugdherinneringen van Noord-Hollanders 1930-1965 (2009) en artikelen in het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.

Yvonne Scholten ( Den Haag 1943), studeerde politieke wetenschappen in Amsterdam. Van 1969 tot 1981 correspondent in Italië. Van 1981 tot 2004 werkzaam voor de publieke omroep. Publiceerde “Marxisme als filosofie van de praxis”, een bloemlezing uit het werk van Antonio Gramsci ( 1972), Fanny Schoonheijt. Een Nederlands meisje strijdt in de Spaanse Burgeroorlog (2011), ‘Bart van der Schelling, de zingende Hollander van de Lincoln Brigade’ (2015) en bezorgde "Een Hollandse jongen aan de Ebro. Dagboek van een Spanjestrijder" van Evert Ruivekamp (Amsterdam 2022).

Hans Schoots (Sluiskil 1950) studeerde moderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan dezelfde universiteit. Sinds 1990 werkt hij als zelfstandig onderzoeker en publicist. Publiceerde o.a. ‘Gevaarlijk leven, een biografie van Joris Ivens’ (1995); ‘Edo Fimmen, de wereld als werkterrein’ (1997); ‘Living Dangerously, A Biography of Joris Ivens’ (2000); ‘Ongenaakbaar Madrid’ (red., met Arjen Fortuin, 2003); ‘Van Fanfare tot Spetters, een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig en zeventig’(2004); ‘Bert Haanstra – Filmer van Nederland’ (2009).

Margreet Schrevel (Rotterdam, 1951) studeerde contemporaine geschiedenis in Amsterdam, solliciteerde als werkstudent in 1975 bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en werkte van 1975 tot 2017 op het IISG. Was enige tijd redacteur van het Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging en publiceerde over de niet-politieke geschiedenis van het Nederlandse communisme in onder meer TvSG en BMGN . Mede-samensteller van Het Socialistenboek (Zwolle, Waanders, 2008). 

Pauline van Tets (Den Haag, 1943), studeerde Romaanse Taal en Letterkunde in Leiden. Werkte voor Stichting TOOL (Technische Ontwikkeling Ontwikkelingslanden), vervolgens als docent Informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Raakte geïnteresseerd in de Spaanse Burgeroorlog en de rol van de Nederlandse vrijwilligers door sympathie voor de Catalaanse en Baskische cultuur en hun geschiedenis: Een eeuwenlange vrijheidsstrijd.

Krijn Triep (Den Haag 14-08-1946), zoon van Leen Triep en Tiny Kloostra. Vernoemd naar Krijn Breur. "Ik heb veel gesprekken gehad met mijn vader. In 1986 ben ik samen met mijn ouders en ooms Kloostra naar Spanje  gereisd met de groep Nederlandse Brigadisten.  Vanaf die tijd ben ik altijd betrokken gebleven bij de geschiedenis en de herdenking van de Spaanse Burgeroorlog." Bouwkundige opleiding. Werkzaam geweest als constructie tekenaar bij diverse  particuliere bedrijven en bij Ingenieursbureau , Gemeente Den Haag. Vanaf 2011 eigen bedrijf 'Triep Tekenburo'.

Cindy van Veen (Amsterdam, 1991) is de achterkleindochter van Oud-Spanjestrijder Van Eyk en zijn Spaanse vrouw die hij tijdens de burgeroorlog leerde kennen. Ze studeerde HBO Journalistiek en behaalde daarna een master Communicatie- & Informatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit. Werkt als communicatiespecialiste en als freelance redacteur. 

Cor Verweij, gepensioneerd, zoon van een Oud-Spanjestrijder.

Rik Vuurmans (Utrecht 1951) Studeerde Nieuwe en theoretische Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie deed hij samen met Frans Groot onderzoek naar de Nederlanders  in de Spaanse Burgeroorlog. Zij maakten daarbij gebruik van een twintigtal interviews met leden van de Internationale Brigades, en daarnaast met enkele verpleegkundigen. Zijn afstudeerscriptie, “Oud-Spanjestrijders, Nederlanders die geen Nederlander zijn”, ging over de nasleep van de Spaanse Burgeroorlog; de ± 25 Nederlandse leden van de Internationale Brigades die aan het eind van de Burgeroorlog in krijgsgevangenschap waren geraakt en het moeizame proces van hun vrijlating. En daarnaast over het verlies van Nederlanderschap, en het moeizame proces om dat weer terug te krijgen. Dit resulteerde in diverse publicaties; “Wat dunkt u van Spanje?” Nederlanders en de Spaanse Burgeroorlog, 1936-1939, Amsterdam 1984, samen met Margreet Braams, Hans Dankaart, Frans Groot en Hendrik Henrichs, De Oorlog begon in Spanje. Nederlanders in de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939, Amsterdam 1986, samen met Hans Dankaart, Jaap-Jan Flinterman en Frans Groot , en En gij … wat deed gij voor Spanje? Nederlanders en de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939, Amsterdam1992. Dit laatste boek werd gepubliceerd bij de gelijknamige tentoonstelling die op 19 november 1992 werd geopend in het Verzetsmuseum. Daarnaast heeft hij verscheidene bijdragen geleverd aan het Biografisch Woordenboek voor Socialisme en Arbeidersbeweging. Bezorgde in 2020 'Uit de Spaanse hel ontvlucht! De ervaringen van een zeeman uit Den Helder bij de Internationale Brigades' van Cor Dekker (Amsterdam 2020).

Ruud Weijdeveld (1949-2020 ), studeerde psychologie en geschiedenis in Groningen. Actief lid van de Groninger studentenbeweging. In 1986 eindredacteur van 'Rode Hulp. De opvang van Duitse vluchtelingen in Groningerland - 1933-1940'. Van 1985 tot 2009 werkzaam als opleidingsmanager bij IT-bedrijven. Publiceerde in 2014 'Het communistische verzet in Groningen - 1940-1945' (2 delen). Werkte mee aan diverse programma's in de media over de Tweede Wereldoorlog.

Rudi Wester (Leeuwarden, 1943) studeerde Franse taal en letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij was jarenlang literair criticus van Franse en Angelsaksische literatuur in Vrij Nederland en Trouw. Ook was ze redacteur bij Hier is…. Adriaan van Dis. Van 1991-2003 was ze directeur van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds en van 2003-2009 directeur van het Institut Néerlandais in Parijs, tevens cultureel attaché aan de Nederlandse ambassade aldaar. Als artistiek directeur in 2012/2013 van de Stichting Kulturele Haadstêd , was zij mede verantwoordelijk voor het behalen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor haar geboortestad in 2018. Ze schreef Beau Berry (Prometheus, 2004), Schrijver in Frankrijk (Contact, 2004), Helden uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur (samen met Inez van Eijk, Agathon, 1985 en Prometheus, 2005) en Vriendinnen van vroeger, vrouwen van nu (Arbeiderspers, 2012). In 2021 verscheen van haar hand de biografie van Jef Last, 'Bestaat er een raarder leven dan het mijne?' (Amsterdam 2021).