STEEGH, Frans Herman

Frans Herman
Steegh
Geboren:
Neer
24 april 1915
Levensbeschrijving: 

Als in juni 1938 de zwaar gewonde, aan zijn linkerzij verlamde spanjestrijder Frans Steegh naar Nederland terugkeert, wordt aan de Nederlandse grens zijn tijdelijk  laissez-passer door de marechaussee in beslag genomen. Een inspecteur van de marechaussee richt op 25 juni 1938 een tamelijk verontwaardigd schrijven aan de Minister van Justitie te Den Haag:

"Einde augustus 1937 is betrokkene naar Spanje vertrokken en heeft aldaar in het leger der Republikeinsche Regering gediend (oa. onder het bevel van den bekenden Jef Last). In April j.l. werd hij bij een aanval bij Teruel gewond en is daardoor verlamd aan zijn linkerzijde. Als invalide is hem, door de betrokken Spaansche overheid, vergund geworden naar Nederland terug te keeren, waarna hij op 19 dezer te Eijsden ons land is binnen gekomen. De reden dat ik een en ander ter Uwer kennis breng is: dat ik mij afvraag op het op de weg ligt van de Nederlandsche consulaire ambtenaren om dergelijke personen, die hun Nederlandsche nationaliteit verloren hebben, de terugkeer naar ons land te vergemakkelijken. Zeer op prijs zal ik het stellen indien U mij te gelegener tijd met Uw zienswijze terzake in kennis zoude willen stellen."

Het antwoord kennen we niet, ook over de verdere levensloop van Frans Steegh is ons niets bekend.

Onderzoeker Eddy van der Pluijm van kamp Amersfoort liet ons weten:

Steegh, Frans Herman:  De reden van arrestatie en de datum van binnenkomst in Kamp Amersfoort zijn bij ons helaas niet bekend. Wel weten we dat Frans werd ingeschreven als Häftling nr. 12417. Op 01-06-`44 werd Frans op transport gesteld en wel naar het Arbeitsamt van Hannover. Vanuit het Arbeitsamt werd Frans te werk gesteld bij de Hanomag te Hannover. Frans Herman Steegh werd volgens de bij ons bewaard gebleven gegevens op 24-04-1915 geboren te Neer en was ten tijde van zijn arrestatie woonachtig op het adres Straelseweg 888 te Venlo.

Bronnen: 
  • Nationaal Archief 2.09.22, Ministerie van Justitie, 1914-1940 (Geheim Archief), inventarisnr 16811
  • Archief Internationale Brigaden RGASPI, 545-2-303
  • mail Eddy van der Pluijm, december 2016
Auteur: 
Yvonne Scholten
Laatst gewijzigd: 
25-01-2017
Overige gegevens
Sekse: 
man
Beroep: 
chauffeur
Woonplaats: 
Venlo
Datum vertrek Nederland/aankomst Spanje: 
12-09-1937
Datum terugkeer: 
19-06-1938
Gewond: 
ja
Nederlanderschap afgenomen: 
ja