HORN, Paulus Petrus

Paulus Petrus
Horn
Geboren:
Amsterdam
12 december 1904
Levensbeschrijving: 

Paul Horn kwam uit een gezin van tenminste 5 kinderen, geboren 1892-1904. Er waren  2 dochters en 3 zoons. Zijn vader was sigarenmaker. Een gelukkige jeugd had hij bepaald niet:

Uit het militieregister, opgemaakt tgv  keuring voor de militie, blijkt dat de ouders uit de ouderlijke macht zijn gezet en dat hij opgroeit in het RK jongensweeshuis, Lauriergracht 103/105 te Amsterdam. Dit weeshuis heeft de voogdij.

Bij de genoemde militiekeuring op 7 mei 1923 wordt hij geschikt bevonden. Toch voorgoed vrijgesteld wegens broederdienst. Ten tijde van deze keuring woont hij te Beesel in Limburg. Hij is daar waarschijnlijk ondergebracht door het weeshuis om in de landbouw te werken.

In oktober 1937 is Paul Horn naar Spanje vertrokken, zo blijkt uit verklaringen van zijn familie, ivm een onderzoek door de politie te Alkmaar naar het vertrek van Horn naar  Spanje “vermoedelijk om dienst te nemen bij een der Spaansche strijdmachten”. Hij zou voor die actie 200 gulden ontvangen, volgens de verklaring van zijn zuster:

Op zaterdag 2 oktober kwam Paul bij mij om afscheid te nemen, zeggende dat hij naar Spanje ging. Hij vertelde mij niet, wie hem daarbij behulpzaam zou zijn. Hij deelde mij wel mede, dat hij die middag met de trein zou afreizen. Hij heeft mij ook mede gedeeld dat hij f 200.- zou ontvangen. Hierna is hij vertrokken, zonder te zeggen, van wien of waar hij dit geld zou ontvangen.”

Op dat moment woonde Horn te Alkmaar in een volkslogement, waar hij leefde van de steun, volgens zijn hospita. Hij is op 2 oktober met de trein naar Frankrijk vertrokken. Op 4 oktober stuurt hij een kaart uit Parijs naar zijn broer Adriaan te Alkmaar, met daarop het beeld voor het Russische paviljoen van de wereldtentoonstelling aldaar. Veertien dagen later ontvangt zijn zwager A.J. Veltkamp, die ook in Alkmaar woont, en volgens de politie “sympathiserend Communist is”, een brief uit Spanje, met de mededeling dat Horn is beland in een hospitaal in Albecetas. Waarom meldt hij niet, wel dat hij  last heeft van zijn maag.

Van Horn's verblijf in Spanje, datum terugkeer en daarna is weinig bekend. Uit Spaanse documenten blijkt dat hij op 8 oktober 1937 is aangekomen in Barcelona en meteen is doorgestuurd naar Albacete, hoofdkwartier van de internationale brigades. Een ander document, zonder datum, meldt zijn hospitalisering in Vich. Geen details.

Waarschijnlijk is hij teruggekomen in Nederland met het transport van Nederlandse vrijwilligers, in december 1938, hij staat op de lijst van het Laissez Passer van 25 november 1938, ingediend door de  Nederlandse Legatie in Barcelona. Ook aannemelijk: bij aankomst in Nederland is zijn identiteitsbewijs afgenomen; op zijn gezinskaart in het archief van Amsterdam staat de Nederlandse nationaliteit doorgehaald en vervangen door vreemd. Geen gegevens over teruggave daarvan.

Dat archief vermeldt verder nog:

  • Op 9 augustus 1945 verhuist hij van zijn zuster in Alkmaar naar Amsterdam.
  • Op 15 oktober 1946 woont hij daar in de Hogerbeetsstraat 108'
  • Op 25 juni1947  verhuist hij terug naar Alkmaar, Langestraat 70.

Gegevens over het verdere leven van Paul Horn ontbreken.

Bronnen: 
  • Bevolkingsregister te Amsterdam, gezinskaart familie Horn.
  • Nationaal Archief 2.09.22, Ministerie van Justitie, 1914-1940 (Geheim Archief), inventarisnr 16810
  • Proces Verbaal van het Commissariaat van Politie te Alkmaar, van een onderzoek door Hoofdagent Jan Vedder,  naar “Overtreding van art. 2 KB van 11-6-1937, en art. 3van de Wet van 8-4-1937”. ( dwz dienst nemen in vreemde krijgsdienst is strafbaar).
  • Militair Archief Avila:
  • Archivo de la Guerra de Liberacion, Hoja 163 -Vervolg op de lijst van buitenlandse vrijwilligers in de Internationale Brigades- Folios 201 – 250, niet gedateerd. Bij Paul Horn staat vermeld dat hij gehospitaliseerd is in de militaire kliniek van Vich.
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.35-L.137
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.404-L.34
Auteur: 
Pauline van Tets
Laatst gewijzigd: 
29-12-2016
Overige gegevens
Sekse: 
man
Beroep: 
Havenarbeider
Adres: 
Hoeverkade 9
Woonplaats: 
Alkmaar
Datum vertrek Nederland/aankomst Spanje: 
06-10-1937
Datum terugkeer: 
05-12-1938
Gewond: 
ja
Nederlanderschap afgenomen: 
ja
Vader: 
Mies Horn
Beroep vader: 
Sigarenmaker
Moeder: 
Adriana van Essen