SCHNEIDER, Joseph

Joseph
Schneider
Geboren:
Amsterdam
19 april 1911
Levensbeschrijving: 

Joseph Schneider kwam uit een groot gezin,hij had 7 zusters en 3 broers  waarvan er 2 resp. 1 maand en 2 jaar werden.  Joseph was het negende kind en de jongste zoon. Hij groeide de eerste drie jaar van zijn leven op in een woonwagen, daarna op diverse adressen rond de Nieuwmarkt, Amsterdam. Zijn vader werd in België geboren, op zijn kaart in het Militieregister staat vermeld: De vader werd te Namen ( België) geboren uit ouders die - volgens opgave- door langdurige uitwoning de Duitsche nationaliteit hadden verloren. Van het bezit dier nationaliteit is althans niet kunnen blijken. Evenmin is gebleken dat hij Belg zou zijn. Hij is sinds jeugdige leeftijd hier te lande woonachtig terwijl de ingeschrevene sinds zijn geboorte hier woont.

Joseph was dus al statenloos lang voor hij naar Spanje vertrok. In 1933 trouwde hij de van oorsprong Duitse Helena Werner. Op zijn kaart in het bevolkingsregister is 1 zoon vermeld, in de archieven van de Internationale Brigaden is sprake van twee kinderen. Op 23 juli 1938 schrijft een familielid van  Schneider, ene A.Holter, een briefje aan W.K. ( Waarde Kameraad) - misschien schreef de Duitse echtgenote nog geen Nederlands:

Met deze verzoek ik je beleefd of je mij ook enige inlichtingen kan geven omtrent mijn familielid Joseph Schneider daar het nu al een dik half jaar is geleden dat wij het laatst iets van hem hebben gehoord en wij ongerust zijn dat hem iets is overkomen wat hij wist dat hem te wachten stond en wat dagelijks andere kameraden overkomt. Hij is nogal klein van stuk en op 19 april geboren, zwart haar. Hopende dat U aan mijn verzoek zal kunnen voldoen, bij voorbaat mijn hartelijke dank, met kameraadschappelijke groeten.

Getekend A.Holter, Bestevaerstraat 140, Amsterdam West.

Een bevestiging van zijn overlijden ontbreekt in de archieven.

Bronnen: 
  • IISG, Cpn archief map 1716, Gegevens van het Republikeins Spaanse Ministerie van Defensie betreffende Nederlandse Spanjestrijders, na verzoek van familieleden in Nederland opgesteld. Verstuurd als bijlagen bij een brief van André Marty (PCF), 1950. Met een lijst van oud-Spanjestrijders. 1937-1938, 1940 en z.j.
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.403-L.44-45
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.404-L.78
Auteur: 
Yvonne Scholten, met dank aan Ton Hegeraad
Laatst gewijzigd: 
01-09-2018
Overige gegevens
Sekse: 
man
Beroep: 
Koksmaat grote vaart / varensgezel
Adres: 
Shackletonstraat 42
Woonplaats: 
Amsterdam
Datum vertrek Nederland/aankomst Spanje: 
18-03-1937
Gesneuveld: 
vermoedelijk
Vader: 
Jean Theodore Schneider
Beroep vader: 
Mandenmaker
Moeder: 
Philomene Heesbeen
Datum getrouwd: 
14-06-1933
Partner: 
Helena Gertrude Werner
Kinderen: 
1 kind