BELLINGA, Evert

Evert
Bellinga
Geboren:
Oude Pekela
2 juni 1893
Overleden:
Zeemansgraf
8 maart 1941
Levensbeschrijving: 

Een handvol peseta's uit Spanje in de jaren van de burgeroorlog zijn bewaard gebleven in de familiekring van Evert Bellinga. Het is alles wat over is uit de erfenis van de man die tragisch om het leven kwam als bootsman van het marineschip Prins Frederik Hendrik.

 8 juli 1946 ontvangt zijn broer een briefje, getekend Wilhelmina:

Vanuit bevriende havens trotseerde Uw broer Evert, die aan boord van het s.s. "Prins Frederik Hendrik op 8 maart 1941 het leven liet, de gevaren van de zee om ons het oorlogsmaterieel en de andere benodigdheden aan te voeren, waardoor wij mede de vrijheid van ons land verkregen hebben. Zijn verlies moet U zwaar gevallen zijn en ik bied U Mijn diep medeleven aan bij zijn verscheiden. Hij was een groot zoon van ons zeevarend volk en zal als zodanig steeds bij Mij in dankbare herinnering voortleven.

Toch is de kans zeer groot dat deze zoon van het vaderland bij zijn terugkeer uit Spanje zijn nationaliteit kwijtraakte. Hij kwam op 19 januari 1939 terug. Omdat het hier een officiële terugkeer betrof, onder begeleiding van Nederlandse diplomaten, werden alle namen geregistreerd en werd hun de Nederlandse nationaliteit vrijwel onmiddellijk ontnomen. Merkwaardigerwijs betekende dat niet dat zij niet gemobiliseerd konden worden.

Wat Evert Bellinga er toe bracht naar Spanje te gaan is in de familie niet bekend. Hij was er al heel vroeg, oktober 1936 en is tot het einde gebleven. Gustav meldt dat hij eerst bij de 'Garde Largo Caballero' zat, later bij de 129ste brigade - maar verder weet hij niets over hem en zijn tijd in Spanje te melden. 

Bronnen: 
  • Correspondentie met familielid J.P.W.( Hans) Rump, informatie van Ton en Trudy Bogaard (eveneens familie) 
  • Archief Internationale Brigaden, RGASPI F.545-Op.6-D.403
  • Nationaal Archief, 2.05.286, Gezantschap Spanje 1939-1954 – inventarisnr 652
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.403-L.12
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.404-L.5
Auteur: 
Yvonne Scholten
Laatst gewijzigd: 
29-03-2020
Overige gegevens
Sekse: 
man
Beroep: 
Zeeman
Adres: 
Deliplein 25
Woonplaats: 
Groningen
Datum vertrek Nederland/aankomst Spanje: 
oktober 1936
Datum terugkeer: 
19-01-1939
Gewond: 
ja
Nederlanderschap afgenomen: 
ja
Vader: 
Evert Bellinga
Beroep vader: 
kleermaker
Moeder: 
Jantje van der Grijspaarde