GRAAFF, Cornelis de

Cornelis
de
Graaff
Geboren:
Rotterdam
4 juli 1914
Levensbeschrijving: 

Als Cornelis de Graaff 8 jaar oud is, worden zijn beide ouders uit de ouderlijke macht gezet . De vier kinderen, waarvan Cornelis de oudste is, gaan naar verschillende opvoedingsgestichten. Cornelis gaat naar Lierop (NBr.), een gesticht van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. In 1934 - hij is dan 20 jaar - staat hij opnieuw ingeschreven in Rotterdam. Bij zijn vertrek naar Spanje in januari '38 woont hij in Utrecht. Dat het contact met zijn ouders - althans met zijn moeder -  niet helemaal verloren was gegaan, blijkt uit een briefje van de gemeente Utrecht  van 2 juni 1938, gericht aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, betreffende het verlies van Nederlanderschap;

Van den Hoofd-Commissaris van Politie te Rotterdam werd de vertrouwelijke mededeling ontvangen dat Cornelis de Graaff (...) blijkens een door hem aan zijn moeder te Rotterdam gezonden brief in Spaanschen krijgsdienst is getreden.

Verdere gegevens ontbreken.

Bronnen: 

Nationaal Archief, 2.05.03, Ministerie van Buitenlandse Zaken, A-dossiers 1815-1940, A-197-bis Spanje, Hulp en Bijstand i.v.m. onlusten in Spanje, 1676

Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.36-L.36

Auteur: 
Yvonne Scholten
Laatst gewijzigd: 
17-06-2017
Overige gegevens
Sekse: 
man
Beroep: 
schoenmaker
Adres: 
Tulpstraat 22
Woonplaats: 
Utrecht
Datum vertrek Nederland/aankomst Spanje: 
25-01-1938
Nederlanderschap afgenomen: 
ja
Vader: 
Anthonij de Graaff
Beroep vader: 
los werkman
Moeder: 
Emma Johanna Eeftens