KARSTANJE, Bram

Abraham Jacobus
Karstanje
Geboren:
Leiden
11 augustus 1907
Levensbeschrijving: 

Volgens een verklaring van Hessel Vermeulen aan de politie Schiedam zou Karstanje in Spanje hospitaalsoldaat zijn geweest.  Op een in het Nederlands opgestelde beoordelingslijst staat achter zijn naam Secr. L en daarachter: zeer goed. Ook op een in het Duits opgesteld document uit het Archief van de Internationale Brigade staat vermeld dat hij bij de geneeskundige dienst is ingedeeld en wordt hij 'zeer moedig' genoemd.  In november 1937 krijgt hij toestemming naar Nederland terug te keren. 

Harry Verheij schrijft in zijn boek over het communistisch verzet in de regio Rotterdam: In Schiedam beschikte de zeer aktieve familie Karstanje ( opoe M.Karstanje-Knoppert, Jan, Hubregt, Bram sr. ( oud-Spanjestrijder), Freek, Bram jr. en Els - voor de oorlog al betrokken bij de hulp aan emigranten en de activiteiten voor de Nederlandse Rode Hulp - over een stencilapparaat en men was al snel na 14 mei bezig met het verspreiden van kranten en vlugschriften. De krant droeg de naam De Vonk.

Bronnen: 
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.403-Ll.3, 20-21
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.2-D.114-L.216
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.2-D.113-L.110
  • Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie: Archiefbescheiden betreffende Oud-Spanjestrijders, nummer toegang 2.09.99, inventarisnummer 117
  • A.A.Verheij: CPN Verzet in de regio Rotterdam 1940-1945, Monditaal Publishing, Rotterdam 1999
  • Nationaal Archief, 2.05.03, Ministerie van Buitenlandse Zaken, A-dossiers 1815-1940, A-197-bis Spanje, Hulp en Bijstand i.v.m. onlusten in Spanje, inventarisnr. 1670
Auteur: 
Yvonne Scholten
Laatst gewijzigd: 
08-11-2023
Overige gegevens
Sekse: 
man
Adres: 
Zalmstraat 19
Woonplaats: 
Schiedam
Datum vertrek Nederland/aankomst Spanje: 
14-01-1937
Datum terugkeer: 
16-12-1937
Nederlanderschap afgenomen: 
ja
Nederlanderschap teruggegeven: 
10-01-1947
Vader: 
Jacobus Karstanje
Beroep vader: 
Hoefsmid
Moeder: 
Maria Knoppert
Partner: 
Pieternella Helena Slieker