MEIJER, Rudolf

Rudolf
Meijer
Geboren:
Horstmar (Duitsland)
5 december 1915
Levensbeschrijving: 

Gerard en Rudolf Meijer waren neven van elkaar, althans volgens de Rijksrecherche te Arnhem, in een rapport van november 1937. Zij zouden in oktober 1937 naar Spanje zijn vertrokken.

"Beiden zijn communist en hadden bijna uitsluitend omgang met communisten, die na hun vertrek ook niet meer bij hun ouders thuis kwamen”, meldt het rapport. In mei 1938 gaat rijksrechercheur Van Dijk de ouders nog eens horen: "Zij zijn zeer terughoudend, zij allen zijn communist, ook de zeer arme ouders en het vermoeden is dat zij ingelicht worden door anderen". Een en ander betekent dat de rechercheur er niet in geslaagd is om te achterhalen in opdracht van wie of met steun van wie ze naar Spanje waren vertrokken - want dat was de opdracht die de rijksrecherche mee kreeg. "Een ingesteld onderzoek heeft niet kunnen uitwijzen wie in deze ronselarij de hand heeft gehad."

In een in het Nederlands opgestelde beoordelingslijst van Spanje-vrijwilligers uit het archief van de Internationale Brigaden staat achter de naam Gerhard Meijer 'pol. secretaris' (politiek secretaris) en de beoordeling 'goed.'

In een ander rapport, in het Duits dit keer, wordt 'Rudi Maier' , "Hollander, parteilos' omschreven als een rustige, wat teruggetrokken persoon, die als soldaat prima opereert in collectieve acties maar voor individuele ondernemingen minder geschikt is.

Rudolf Meijer komt voor op de lijst die in november 1938 werd opgesteld door de Nederlandse consul te Barcelona met de namen van Spanjestrijders die in verband met het terugtrekken van de Internationale Brigaden onder begeleiding van de Nederlandse overheid gerepatrieerd werden.

Over het verdere leven van de neven is niets bekend. Mogelijk kwam Gerard in 1942 - of eerder -  in kamp Amersfoort terecht . Onderzoeker Eddy van der Pluim meldt:

Meijer, Gerardus:  Hoewel er een Gerardus Meijer bij ons voor komt in de database, kan ik vanwege het ontbreken van de geboortedatum en plaats niet zeggen of het hierbij om dezelfde persoon gaat. Al wat er bij ons bekend is over de door mij gevonden Gerardus Meijer is dat deze als Häftling nr. 788 op 19-11-`42 in de ziekenbarak werd binnengebracht met vermoedelijk T.B.C.

Bronnen: 
  • Nationaal Archief 2.09.22, Ministerie van Justitie, 1914-1940 (Geheim Archief), inventarisnr 16808
  • Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie: Archiefbescheiden betreffende Oud-Spanjestrijders, nummer toegang 2.09.99, inventarisnummers 154, 156
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.3-D.72-L.132
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.35-L.155
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.404-L.55
Auteur: 
Yvonne Scholten
Laatst gewijzigd: 
05-05-2019
Overige gegevens
Sekse: 
man
Beroep: 
Textielarbeider
Overtuiging: 
communist
Woonplaats: 
Losser
Datum vertrek Nederland/aankomst Spanje: 
22-10-1937
Nederlanderschap afgenomen: 
ja
Nederlanderschap teruggegeven: 
1967