POST, Gerrit

Gerrit
Post
Geboren:
Zutphen
7 maart 1913
Levensbeschrijving: 

Gerrit Post was de oudste van drie kinderen – maar de twee die na hem worden geboren blijven niet in leven. Zijn moeder overlijdt als hij 12 jaar oud is. Voor zijn vertrek naar Spanje in januari 1937 doet  Gerrit samen met zijn vriend Derk Boeve een aanvraag voor een paspoort maar omdat beiden werkloos zijn en dus geen geld zouden hebben voor een paspoort worden ze verhoord door de commissaris van politie te Deventer. Post is zoon van een communist – hij vertelt dat hij zijn rijwiel heeft verkocht, de helft van de opbrengst aan Derk heeft gegeven en dat ze zich zo beiden een paspoort konden permitteren. Ze zijn van plan te vertrekken en

‘ aangezien wij werkloos zijn, geen werk kunnen vinden, geen steun genieten omdat onze ouders in ondersteuning zijn, trachten wij elders werk te krijgen en vertrekken binnenkort geheel vrijwillig.’

Volgens Gustav werkte hij als chauffeur in de 11de brigade en Gustav is uitermate lovend over hem: betrouwbaar, plichtsgetrouw en ook een goede kameraad die politieke interesse toont. Gerrit Post blijft tot eind 1938 als de Internationale Brigaden ontbonden worden in Spanje en komt terug met het grote transport van 5 december 1938.

Over zijn lotgevallen na zijn terugkeer is ons niets bekend.

Bronnen: 
  • Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie: Archiefbescheiden betreffende Oud-Spanjestrijders, nummer toegang 2.09.99, inventarisnummer 16
  • Nationaal Archief  2.09.45, Den Haag, Ministerie van Justitie: Rijksvreemdelingendienst (RVD) en Taakvoorgangers, nummer toegang 2.09.45, inventarisnummer 1569
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI, F.545-Op.2-D.238
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.403-L.32
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.404-L.65
Auteur: 
Yvonne Scholten
Laatst gewijzigd: 
15-03-2018
Overige gegevens
Sekse: 
man
Beroep: 
Chauffeur
Overtuiging: 
Communist
Functie: 
Chauffeur
Adres: 
Smedenstraat 71
Woonplaats: 
Deventer
Datum vertrek Nederland/aankomst Spanje: 
19-01-1937
Datum terugkeer: 
05-12-1938
Nederlanderschap afgenomen: 
ja
Nederlanderschap teruggegeven: 
13-03-1948
Vader: 
Roelof Post
Beroep vader: 
schilder
Moeder: 
Cristina Beerentsen