SCHUINACKER,

Schuinacker
Geboren:
Venlo
00-00-1905
Levensbeschrijving: 

Een opvallend bericht in het Londense archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 20 maart 1942 is afkomstig van de Nederlandse tijdelijk zaakgelastigde in Mexico. Het luidt als volgt:

Ik heb de eer Uwer Excellentie te berichten, dat hier ter stede eenige maanden geleden is aangekomen vergezeld van zijn echtgenoote de -waarschijnlijk gewezen - Nederlander Schuinacker geboren te Venlo omstreeks 1905. Hij heeft langen tijd als piloot bij de loyalisten in Spanje gediend en is eindelijk met zijn echtgenoote, die verpleegster in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam was en eenige dagen voor 10 mei 1940 naar Frankrijk reisde om daar haar echtgenoot te ontmoeten, als refugié uit Casablanca in Mexico aangekomen. De overkomst was deze réfugié's mogelijk gemaakt doordat de personen, die voor de linkschen in Spanje vochten door de Mexicaansche Regeering worden beschermd  en van Mexicaansche paspoorten voorzien. Schuinacker en zijn vrouw zijn derhalve op Mexicaansche paspoorten te Vera Cruz aangekomen.

Aangezien betrokkene van dienstplichtigen leeftijd is, zoude ik gaarne, zoo mogelijk telegrafisch, van Uwer Excellentie vernemen of Nederlandsche onderdanen hun Nederlanderschap hebben verloren door dienst te nemen in het Spaansche Republikeinsche leger. Ondanks hun Mexicaansche paspoort worden deze vluchtelingen niet als Mexicaansche onderdanen beschouwd.

Wonderlijk is dat zelfs de voornaam en geboortedatum van deze Nederlandse piloot bij de tijdelijk zaakgelastigde kennelijk niet bekend waren. Is er een verband met de al even geheimzinnige vlieger Shumacher die in maart 1937 met zijn Fokker-vliegtuig neerstort in Zuid-Frankrijk - en waarvoor in de Nederlandse pers uitgebreid belangstelling is?  Uit een van de dagbladen: 

Een Nederlandsch toestel, de Fokker F Vu, PH E.H.E., is bij het plaatsje Beziers in Frankrijk gedaald en aangehouden. De landingsplaats was aangegeven door een man in een auto, die een laken op het veld had uitgespreid. De vlieger had een gesprek met den man in de auto, die verdween, zoodra er publiek en politie bijkwam. De vlieger zei Schuhmacher te zijn. Zijn boordboek geeft aan, dat hij 3 Maart van Barcelona naar Toulouse vloog. De politie legde beslag op het toestel. Het Is de oude PH-ADN, een F VTIa, fabrieksnummer 4984, afgeleverd aan de K.L.M. in 1926. Het was het 25e toestel dat de K.LJVf. kocht. In 1936 is het toestel naar Engegland verkocht aan de League of Nations Union, die het naar Abessynië gezonden heeft, meldt „Het Vad.". Later, is het teruggekeerd naar Nederland, waar het opnieuw verkocht is aan den heer Jacob, die het in Parijs zou laten verbouwen tot filmtoestel voor den dienst in Afrika.

Het gaat om de Nederlander Ch. E. Jacobs waarvan in toenmalige luchtvaartkringen bekend was dat hij contacten met Spanje onderhield. 

Hoe het verder is gegaan met 'Schuinacker' in Mexico is onbekend.

Bronnen: 
Auteur: 
Yvonne Scholten, met dank aan Reinier Deinum en Herman Dekker
Laatst gewijzigd: 
01-12-2018
Overige gegevens
Sekse: 
man
Functie: 
Piloot