SERNO, Willem Hendrik

Willem Hendrik
Serno
Geboren:
Amsterdam
26 februari 1912
Overleden:
Spanje
vermoedelijk 1938
Levensbeschrijving: 

De Amsterdamse jeugd van Willem Hendrik kenmerkte zich bepaald niet door een stabiele gezinssituatie. Hij was de oudste van drie broertjes. Hun moeder overleed vier weken na de geboorte van een zusje. Willem Hendrik was toen vijf jaar oud. De kinderen verbleven daarna afwisselend in tehuizen, in het gezin van een zuster van hun overleden moeder of soms weer bij hun vader die hertrouwd was. Maar het nieuwe huwelijk van hun vader liep al snel op de klippen. Dit alles zal er zeker toe hebben bijgedragen dat Willem Hendrik in 1928 terecht kwam in het observatiehuis voor moeilijk opvoedbare jongens in de Amsterdamse Vosmaerstraat. Nog in dat zelfde jaar werd hij doorgestuurd naar het Rijksopvoedingsgesticht in Avereest. Hij kreeg daar een opleiding tot huisschilder. Daarvandaan ging hij in oktober 1932 in militaire dienst, zoals veel Amsterdammers bij het 7de Regiment Infanterie. De diensttijd was toen een half jaar, op het eind hiervan was hij eenentwintig en verviel het staatstoezicht.

Willem Hendrik woonde daarna afwisselend op verschillende adressen in Amsterdam en drie maal een half jaar bij zijn vader die een kruidenierswinkel was begonnen in de Planciusstraat. 

Na een tocht door de Pyreneeën komen 28 internationale vrijwilligers op 6 oktober 1937 aan in het Catalaanse bergdorpje Espolla. Er zijn twee Nederlanders in deze groep: Paul Horn en Willem Hendrik Serno. De andere vrijwilligers komen uit Luxemburg, Joegoslavië, Italië, Tsjecho-Slowakije, België, Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Oostenrijk, Litouwen en Duitsland. Willem Hendrik wordt opgenomen in de XIde Internationale Brigade. In een latere evaluatie wordt hij beschouwd als een  ongedisciplineerde soldaat en een zware drinker. Deze beschrijving werd in 1940 in Moskou opgemaakt door de Duitse Komintern-agent Gustav Szinda. Maar in diens ogen was bijna iedere Hollander in principe ongedisciplineerd.

Verder is er over zijn verblijf in Spanje niets bekend. Mogelijk is hij vermist geraakt bij de chaotische achterhoedegevechten tijdens het Aragon-offensief van Franco in het voorjaar van 1938. In ieder geval ontbreekt na maart 1938 ieder spoor van Willem Hendrik Serno.

Bronnen: 
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.35-L.137
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.404-L.75
  • Stadsarchief Amsterdam – Indexen
Auteur: 
Ton Hegeraad
Laatst gewijzigd: 
27-07-2021
Overige gegevens
Sekse: 
man
Beroep: 
Huisschilder
Adres: 
Planciusstraat 73hs
Woonplaats: 
Amsterdam
Datum vertrek Nederland/aankomst Spanje: 
06-10-1937
Gesneuveld: 
waarschijnlijk
Vader: 
Willem Hendrik Serno
Beroep vader: 
kruidenier
Moeder: 
Jannigjes Adels