DELFT, Johannes Wilhelmus van

Johannes Wilhelmus
van
Delft
Geboren:
Waalwijk
18 april 1885
Levensbeschrijving: 

Op 20 december 1938 sturen drie Heerlense Spanjestrijders een ingezonden brief aan het Volksdagblad, de krant van de Communistische Partij Nederland. Ze zijn, zoals ze schrijven, 'zo juist uit Spanje teruggekeerd' en 'graag hadden wij van onze gevoelens in een openbare vergadering blijk gegeven. Maar daar we voorlopig als zogenaamde "stateloze" zijn teruggekeerd, werd ons dat onmogelijk gemaakt". De voorlopige status zal al snel een definitieve worden, alle Spanjestrijders die via de officiële weg eind 1938 naar Nederland zijn teruggekeerd, raken hun nationaliteit definitief kwijt.

De schrijvers vervolgen hun brief:

Wij, die in de loopgraven hebben gelegen, samen met Spaanse socialisten, katholieken, anarchisten en communisten, wij allen hadden daar slechts één vijand, die door de vereniging van alle volkskrachten verslagen moet worden! Wij zijn niet van mening, dat onze taak nu geëindigd is. Wij hebben tegenover onze Spaanse kameraden de verplichting op ons genomen, om ook hier in Nederland de zo noodzakelijke eenheid tot stand te brengen. Want slechts daardoor en door niets anders kunnen wij ook hier het fascisme tot "de terugtocht dwingen. Moeten wij hier in Nederland niet ook kampen tegen één en denzelfden vijand, het fascisme, de filiaalhouder van Hitler? Laten wij aan de daden van de Franco-lieden denken, die in Spanje op de meest gruwelijke wijze niet slechts alles vernietigen, wat vooruitstrevend is, maar vooral de vrouwen en kinderen aan de moorddadige bombardementen blootstelt.Daarom doen wij een beroep op alle vooruitstrevende mensen in Nederland: Sluit U aaneen! En vooral, steunt het Spaanse volk!'

Ondertekend door E. Kasimir, W. Bouman en J. van Delft

Over het verblijf van Jan van Delft in Spanje weten we weinig of niets. Er is 1 document van juli 1937 waar zijn naam op voorkomt  en we weten dat hij eind 1938 is teruggekomen. Hij moet dus zeker langer dan een jaar in Spanje zijn geweest - en hij was aanzienlijk ouder dan de meeste Spanje-vrijwilligers. Merkwaardig is dat Jan van Delft voorkomt op nog een tweetal ongedateerde documenten maar dat hij daar met het geboortejaar 1895 staat vermeld - heeft hij zich in Spanje tien jaar jonger voorgedaan?

Uit gegevens van het NIOD blijkt dat Kasimir, Bouman en van Delft alle drie in 1941 door de SS zijn gearresteerd. Zowel Bouman als van Delft zijn weer vrijgelaten; bij van Delft staat de aantekening dat dit is gebeurd in verband met zijn leeftijd, ouder dan 55 werden mensen niet vastgehouden - althans volgens dit document.

In 1947 kreeg van Delft zijn nationaliteit terug.

Bronnen: 
  • Volksdagblad 20 december 1939
  • http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010474296:mpeg21:a0074
  • NIOD,archief 77, General Kommissariat für das Sicherheitswesen Höhere SS- und Polizeiführer,inv. nr 1591
  • Nationaal Archief  2.09.45, Den Haag, Ministerie van Justitie: Rijksvreemdelingendienst (RVD) en Taakvoorgangers, nummer toegang 2.09.45, inventarisnummer 1569
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.35-L.58
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.403-Ll.2, 5, 16-17
Auteur: 
Yvonne Scholten
Laatst gewijzigd: 
23-04-2017
Overige gegevens
Sekse: 
man
Beroep: 
Mijnwerker, looier
Adres: 
Oude Kerkstraat 12
Woonplaats: 
Heerlen
Datum vertrek Nederland/aankomst Spanje: 
21-07-1937
Nederlanderschap afgenomen: 
ja
Nederlanderschap teruggegeven: 
06-06-1947
Vader: 
Gelagius van Delft
Moeder: 
Cornelia Brekelmans