STORTEBOOM, Sjoerd

Sjoerd
Storteboom
Geboren:
Grootegast
30 juli 1907
Overleden:
Atlantische Oceaan
21 november 1942
Levensbeschrijving: 

Toen Sjoerd Storteboom zich op 25 april 1938  bij de Nederlandse consul in Parijs meldde - nadat hij uit Spanje gevlucht was - wist hij hem een overtuigend verhaal te brengen. Hij vertelde dat hem in Spanje werk beloofd was als chauffeur, dat hij nooit het idee had gehad om in Spanje te gaan vechten, dat hij steeds geweigerd had een uniform aan te trekken en dat men zelfs gedreigd had hem te fusilleren. Omdat hij bleef weigeren was hij opgesloten in een strafkamp waar hij  13 april '38 wist te ontsnappen, samen met Gerrit Nieuwdorp.

Op mijn uitdrukkelijke vraag verklaarde Storteboom mij plechtig dat hij niet naar Spanje was gegaan om dienst te nemen in het Republikeinsche Leger of in andere Spaansche staatsinstellingen, doch dat hij er van overtuigd was geweest aldaar een goede civiele betrekking te kunnen aanvaarden, en dat hij niet geweten heeft dat men hem zou trachten te dwingen in Spaanschen staatsdienst te treden. (...) Naar aanleiding van het bovenstaande en mede wegens het feit dat Storteboom door den Consul Generaal te Marseille naar hier was doorgezonden, en dus mag worden aangenomen, dat hier inderdaad sprake is van een geval van ronselarij, en overwegende dat Storteboom, voor zover is kunnen worden nagegaan, zijn Nederlanderschap niet heeft verloren, doch onder bedrieglijke voorwendsels naar Spanje is gelokt, heb ik mij veroorloofd hem te repatriëren.

Stortebom had over zijn vertrek naar Spanje meegedeeld dat hij bij het stempelbureau in Arnhem was benaderd door 'een mij onbekende man'  en dat deze onbekende hem ook het reisgeld voor Spanje had gegeven. Een verhaal dat bij de consul op zijn minst enige argwaan had kunnen wekken en dat sterk leek op eerder vluchtverhalen die de consul ter ore waren gekomen. In de loop van het jaar 1937 merk je dat de argwaan op het consulaat in Parijs steeds sterker wordt en steeds meer Spanje vrijwilligers verdere hulp ontzegd wordt. Waarom het verhaal van Storteboom wel geloofwaardig overkwam, wordt niet duidelijk. Evenmin is zeker of hij uiteindelijk zijn nationaliteit heeft behouden.

Op de lijst van oorlogsslachtoffers staat vermeld dat Sjoerd Storteboom op 21 november 1942 is overleden op de Atlantische Oceaan aan boord van het s.s. Bintang. Het schip van de Stoomvaart Maatschappij Nederland werd ten oosten van Trinidad getorpedeerd door een Duitse onderzeeër. 22 opvarenden kwamen daarbij om het leven.

Bronnen: 
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.36-L.42
  • Nationaal Archief, Den Haag, Nederlandse Ambassade in Frankrijk te Parijs, 1943-1955; Consulaat te Parijs, 1945-1954; Nederlandse Missie te Parijs, nummer toegang 2.05.57, inventarisnummer 1352
  • Oorlogsgravenstichting.nl
Auteur: 
Yvonne Scholten
Laatst gewijzigd: 
13-06-2017
Overige gegevens
Sekse: 
man
Beroep: 
Los arbeider
Adres: 
Oeverstraat 18
Woonplaats: 
Arnhem
Datum vertrek Nederland/aankomst Spanje: 
28-01-1938
Datum terugkeer: 
00-04-1938
Vader: 
Pier Storteboom
Beroep vader: 
Arbeider
Moeder: 
Trijntje de Jong
Partner: 
Geertruida Wuijts