VOS, Barend de

Barend
de
Vos
Geboren:
Amsterdam
6 oktober 1893
Overleden:
Amsterdam
6 september 1970
Levensbeschrijving: 

Van Barend de Vos is weinig meer bekend dan dat hij in december 1936 in de trein zat die Luuk van der Gragt, Herman Schregardus en Hendrik Claassen naar Spanje bracht. Claassen geeft een beschrijving van die reis en van de aankomst in Albacete.

Volgens Gustav zou de Vos tot juni 1937 in Spanje zijn geweest en daarna gedeserteerd. 

In een schijven van oktober 1951 van de hoofdcommissaris van politie te Amsterdam aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt melding gemaakt van een lijst van Spanjestrijders waarop ook de naam van de Vos voorkomt. Maar de commissaris maakt er de volgende aantekening bij:

Blijkens de persoonskaart in onze administratie zou de Vos van december 1936 tot juni 1937 in Spaanse krijgsdienst zijn geweest. Deze mutatie is echter gebaseerd op gegevens die niet voor de volle 100% betrouwbaar blijken te zijn. Het zijn nl gegevens die tijdens de oorlog “ondergedoken” waren. Na de oorlog kwamen zij tevoorschijn. Gebleken is dat er personen als oud-Spanjestrijder werden opgegeven die slechts het voornemen zouden hebben gehad naar Spanje te gaan of die voor andere doeleinden in Spanje zijn geweest en niet in vreemde krijgsdienst zijn geweest.

Onderzoeker Eddy van der Pluijm van kamp Amstersfoort schrijft:

Barend de Vos werd op 14-07-`44 binnengebracht in Kamp Amersfoort. Daar wordt hij ingeschreven als Häftling nr. 2655. Op 11-10-`44 word Barend op transport gesteld naar Neuengamme. Verdere gegevens over Barend zijn bij ons helaas niet bekend.

Duidelijk is wel dat er in 1951 nog onderzoek wordt gedaan naar de Vos. Mogelijk gebeurde dit in het kader van het tamelijk grootschalig antecedentenonderzoek dat werd uitgevoerd in verband met aanvragen voor het terug krijgen van de verloren Nederlandse nationaliteit. De stukken hierover die zich in het Nationaal Archief bevinden zijn echter pas in 2028 openbaar.

Bronnen: 
  • Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Bureau voor Nationale Veiligheid (BNV), nummer toegang 2.04.80, inventarisnummer 1435
  • Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie: Archiefbescheiden betreffende Oud-Spanjestrijders, nummer toegang 2.09.99, inventarisnummer 262, 37
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.403-Ll.15, 47
  • Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.404-L.86
Auteur: 
Yvonne Scholten
Laatst gewijzigd: 
14-11-2018
Overige gegevens
Sekse: 
man
Beroep: 
Gereedschapslijper
Adres: 
3e Wittenburgerdwarsstraat 42
Woonplaats: 
Amsterdam
Datum vertrek Nederland/aankomst Spanje: 
17-12-1936
Datum terugkeer: 
juni 1937
Vader: 
Gerrit de Vos
Beroep vader: 
Timmerman
Moeder: 
Johanna Christina Wimmers
Datum getrouwd: 
24-07-1940
Partner: 
Hendrika Passchier
Kinderen: 
2 kinderen