BOONEKAMP, Martinus Fredericus

Martinus Fredericus
Boonekamp
Geboren:
Amsterdam
26 januari 1902
Levensbeschrijving: 

Volgens de Centrale Inlichtingen dienst besloot Martinus Boonekamp al in 1936 – maand niet vermeld – naar Parijs te gaan om dienst te nemen in het Spaanse Republikeinse leger. Als dat klopt, hoort hij tot de allereersten die naar Spanje gingen. Als beroep wordt vermeld timmerman en daarnaast prijkt de aantekening ‘antifascist’.  Maart 1937 was hij zeker in Spanje en moet al bekend zijn geweest dat hij zijn Nederlanderschap had verloren: op 15 maart staat op de gezinskaart aangetekend dat aan zijn vrouw geen paspoort mag worden verstrekt. In juni  1937 meldt hij zich op het Nederlandse consulaat in Valencia met het verzoek om gerepatrieerd te worden. Of dat met instemming van de Internationale Brigade gebeurde is onbekend. De consul verstrekt hem een vrijgeleide en een lening van 50 pesetas om naar Barcelona te reizen. Aan de consuls van Barcelona en die in Parijs vertelt hij vervolgens twee volstrekt verschillende verhalen; hij moet zich niet gerealiseerd hebben dat er een intensief briefverkeer was met het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag  en dat hij onvermijdelijkerwijs door de mand zou vallen. In Barcelona vertelt hij waarschijnlijk de waarheid: hij is als vrijwilliger gegaan en heeft meegevochten. De consul tekent aan dat er iedere week tussen Barcelona en Marseille een stoomschip gaat, bekostigd door het Franse Gouvernement, en dat Nederlanders daar gratis op kunnen meereizen.

30 juni 1937 meldt hij zich op het consulaat in Parijs. Hij moet zich onderweg gerealiseerd hebben dat zijn vrijwillige dienstneming in Spanje hem niet tot eer zou strekken maar eerder een hoop moeilijkheden zou bezorgen. Dus vertelt hij daar dat hij pas in mei van dat jaar naar Spanje was gegaan en helemaal niet van plan was geweest in het leger te gaan. Uit het bericht van de consul te Parijs:

“Boonekamp, die werkloos was en steun trok, is door communisten die hij bij het stempelbureau aan de Marnixstraat te Amsterdam ontmoette, einde Mei voortgeholpen naar Parijs. Men had hem een betrekking op een der koopvaardijschepen der Spaansche regeering te Valencia in het uitzicht gesteld.  Te Parijs heeft hij zich, zoals hem aangeraden was, naar de communistische centrale aan de Avenue Mathurin-Moreau 8-12 begeven, alwaar men hem tezamen met een troep mannen van diverse nationaliteiten langs omwegen op transport stelde naar het Spaansche grensplaatsje Figueras. Vandaar werden zij naar Albacete geredigeerd, waar men Boonekamp trachtte te dwingen een contract te onderteekenen om bij de republikeinse troepen te dienen. Boonekamp heeft dit volgens zijn verklaring geweigerd, en is er in geslaagd naar Valencia te vluchten, waar hij zich op het consulaat vervoegde om gerepatrieerd te worden.”

Van het consulaat in Parijs krijgt Boonekamp spoorbiljetten tot Amsterdam en twintig franse francs om in zijn levensonderhoud te voorzien. Maar hij heeft enorme pech. De Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Roosendaal meldt dat op 13 augustus

“in den binnenkomenden trein van 6.35 werd aangetroffen Martinus Fredericus Boonekamp, voorzien van een laissez-passer afgegeven door den Consul der Nederlanden te Barcelona, welk stuk U hierbij gelieve aan te treffen. Genoemde Inspecteur deelt voorts mede, dat Boonekamp voornoemd, die gesignaleerd stond wegens diefstal en deswege was veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf, overgegeven is aan de Politie te Roosendaal en door deze overgebracht naar Breda en aldaar in het Huis van Bewaring ingesloten.”

Gegevens over de verdere levensloop van Boonekamp ontbreken. In 1957 krijgt hij de Nederlandse nationaliteit terug. Hij heeft dan als beroep nog steeds timmerman en als woonplaats Amsterdam.

Bronnen: 
Auteur: 
Yvonne Scholten
Laatst gewijzigd: 
06-03-2016
Overige gegevens
Sekse: 
man
Beroep: 
Timmerman
Adres: 
Koestraat 1
Woonplaats: 
Amsterdam
Nederlanderschap afgenomen: 
ja
Nederlanderschap teruggegeven: 
1957
Vader: 
Dirk Frederik Boonekamp
Beroep vader: 
Los werkman
Moeder: 
Harmke Homma
Datum getrouwd: 
21-08-1929
Partner: 
Johanna Maria Soederhuizen